Senatori australian jep deklaratë të turpshme për muslimanët, protestuesi ia thyen vezën në kokë

Lajme

Ka bërë bujë në Australi një deklaratë turp,ëruese e senatorit australian, Frasser Annine. Senatori i Queensland ka thënë se su,lmi është i fiksuar nga frika në rritje e pranisë muslimane në vend.
“Unë kundërshtoj plotësisht çdo formë dh,une brenda komunitetit tonë dhe dën,oj plotësisht veprimet e personit të arma,tosur.

Megjithatë, ndërkohë që ky lloj i vigjilencës së dhun,shme kurrë nuk mund të justifikohet, ajo që thekson është frika në rritje brenda komunitetit tonë, si në Australi dhe në Zelandën e Re, të pranisë në rritje të myslimane.Shtp nhapceren tpshtme per ta shikuar v!,deon.

Si gjithmonë, politikanët e krahut të majtë dhe mediat do të nxitojnë të pohojnë se shkaqet e goditjeve të sotme shtrihen mbi ligjin e ar,mëve ose ata që mbajnë pikëpamjet nacionaliste, por kjo këto janë gjëra të pakuptimta.
Shkaku i vërtetë i gja,kderdhjes në rrugët e Zelandës së Re sot është programi i emigracionit i cili lejoi që fanatikë muslimanë të emigronin në Zelandën e Re në radhë të parë” ka thënë Anning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *