Vr,ase,si në Zelandë të Re i frymëzuar me këngë serbe, ja ç’thotë Vuçiq

Lajme

Në pyetjen e gazetarëve që të komentojë shkrimet e disa medieve në rajon se Serbët janë frymëzues të këtij kri,mi, Vucic ka thënë:

“Vr,as,jjen e ka bërë njeriu i cili nuk ka kurrëfarë lidhjeje as me Serbinë, as me këtë regjion. Ata nuk thonë se e ka bërë një australian, por thonë se ai është i motivuar nga kri,met serbe”, ka thënë Vucic, sipas të cilit Car Lazari e Milos Obilici e kanë mbrotur Evropën e krishterë dhe kurrëfarë krimesh nuk kanë bërë.

“Tash për shkak të shijes muzikore të dikujt duhet të jetë Serbia e akuzuar siç kanë bërë mediet në rajon, madje edhe një pjesë e medieve tona. Kjo tregon se çfarë qasjeje kanë ata ndaj nesh”, ka thënë Vucic. Shti nha,pceren tposhtme per ti shiquar  v!,deon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *